Aby podnieść poziom polskiej infrastruktury

Polska infrastruktura energetyczna ogólnie jest w większości przestarzała, niedoinwestowana i nie ma gotowych rozwiązań w kwestii szybkiego reagowania na zmasowane awarie, jak chociażby blackouty energetyczne.

Posiadane zasoby infrastrukturalne w obrębie kolei, miast, zabezpieczeń Data Center i w wielu innych obszarach są zdecydowanie nieprzygotowane na zagrożenia awaryjne.

 

Analiza stanu przedmiotowej infrastruktury daje katastrofalne wnioski:

  • Polska kolej jest jedną z najgorszych w Europie –  jak wynika z raportu The Boston Consulting Group. Według rankingu Światowego Forum Ekonomicznego, w którym badano zadowolenie z jakości sieci kolejowych, Polska zajmuje „zaszczytne” 77 miejsce, a wyprzedzają ją takie kraje jak Bangladesz, Botswana czy Gabon. Biała Księga kolejnictwa, przygotowana przez organizację RBF, podaje, że na zaledwie jednej piątej sieci kolejowej dozwolona prędkość przekracza 120 km/h.
  • Polska, według prognoz Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Elektroenergetycznych, jest jedynym europejskim krajem, którego bilans energetyczny jest zagrożony już w 2015 roku. Ryzyko wystąpienia blackoutu jest bardzo realne. Główne przyczyny alarmującego stanu polskiej elektroenergetyki to starzejące się i nie modernizowane bloki energetyczne i ich wysoka awaryjność, niedoinwestowana sieć elektroenergetyczna, połączenia transgraniczne uniemożliwiające import istotnych ilości energii, sieć wewnętrzna niedostosowana do importu energii, bariery prawne wydłużające czas trwania inwestycji, wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. 60% mocy wytwórczych zainstalowanych w Polsce ma już ponad 30 lat, a 80% ponad 20 lat. Do czynników zwiększających ryzyko blackoutu systemowego dochodzi nadmierna ilość mocy biernej w systemie elektroenergetycznym, nieprzewidywalność przepływów energii na połączeniu z Niemcami i iluzoryczność istniejących nadwyżek mocy w Polsce (niemożność lub trudności w uruchomieniu tych nadwyżek mocy, czyli elektrowni rezerwowych).  Awaryjność naszych bloków energetycznych jest jedną z najwyższych w krajach Unii Europejskiej.

Kwestia przestarzałości w omawianych sektorach infrastruktury dotyczy nie tylko ich sieci i taboru (kolejnictwo), ale także w pewnym stopniu obsługujących je Data Center, które na dzisiaj w większości opierają się na przestarzałych już modelach technicznych, w których zastosowano nieefektywne systemy chłodzenia.

Jak w większości Data Center w Polsce często nie ma tam możliwości obsłużenia niezbędnych serwerów o dużej wydajności (na przykład typu Blade) z uwagi na fakt generowania przez nie bardzo dużych ilości ciepła. W większości Data Center charakteryzują się wysokim poborem energii elektrycznej, co w połączeniu z  nieefektywnymi systemami ich chłodzenia sprawia, że wymagają one jak najszybszej przebudowy lub wymiany.

Problem braku właściwych systemów chłodzenia rozrastających się (czy wymagających rozbudowy) Data Center dotyczy zresztą nie tylko omawianych sektorów infrastruktury, pojawia się on generalnie w polskich Data Center, które najczęściej na chwilę obecną takich systemów nie posiadają.

Potrzeba unowocześnienia infrastruktury w Polsce jest więc oczywista. Konieczne jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, modernizacja istniejących, wprowadzenie najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań, które ten stan ulepszą.

Firma FIMA Polska od lat jest czołową firmą uczestniczącą w takim właśnie unowocześnianiu infrastruktury w krajach bałtyckich, gdzie wykonała i wdrożyła w życie wiele projektów w tym zakresie. Przyczyniła się do wyniesienia stanu infrastruktury na Litwie, Łotwie na znacznie wyższy poziom, bardzo pożądany i u nas. Można tu wymienić takie zadania, jak modernizacja systemów sterowania ruchem, telekomunikacyjnych i zasilania dla Kolei Litewskich (modernizacja systemów sygnalizacji, telekomunikacyjnych i zasilania, wyposażenie w nowoczesny, skomputeryzowany system sterowania ruchem kolejowym), modernizacja systemów telekomunikacyjnych na odcinku kolei między miejscowościami Kaišiadorys a Kybartai na Litwie, usprawnienie kontroli pociągów do i z Kaliningradu w celu zapewnienia bezpiecznego i płynnego tranzytu pociągów przez Litwę, instalacja rozwiązań rozwiązania bezpieczeństwa dla elektrociepłowni opalanej biopaliwem i odpadami w Kłajpedzie na Litwie, instalacja zintegrowanego rozwiązania przeciwpożarowego w nowo wybudowanym bloku o cyklu kombinowanym w elektrowni na Litwie i inne.

W sumie w ciągu 20 lat swojej działalności FIMA Polska przeprowadziła już ponad 10 000 projektów, wdrażając kompleksowe rozwiązania w dużych sektorach infrastrukturalnych (takich jak wymieniona kolej łotewska i litewska, punkty kontroli granicznej, lotniska oraz  wiele innych projektów o różnym stopniu złożoności). Mając tak bogate doświadczenie międzynarodowe w budowie i wdrażaniu nowoczesnych systemów firma FIMA chce z podobnym skutkiem oferować swoje usługi i nowoczesne rozwiązania firmom działającym na rynku polskim. Posiada możliwości zajęcia się kompleksowo budową całej infrastruktury towarzyszącej kolejom, a więc między innymi systemów sterowania ruchem kolejowym, informacji wizualnej i głosowej na kolei, telekomunikacji i teletransmisji. W planach ma udział w modernizacjach infrastruktury kolejowej, które będą finansowane z budżetu krajowego i UE.

Stąd też FIMA Polska jest doskonałym partnerem w unowocześnianiu także i polskiej infrastruktury, posiada odpowiednie rozwiązania techniczne i możliwości ich zaprojektowania, wdrożenia i obsługi.

 

FIMA to międzynarodowa firma posiadająca budzące respekt doświadczenie w budowie i unowocześnieniu „ciężkich” projektów infrastrukturalnych.

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych. Korzystanie, bez zmian ustawien w uzywanej przez Panstwa przegladarce internetowej oznacza zgode na wykorzystywaniecookies i zapisywanie ich w pamieci urzadzenia.W kazdej chwili mozna zmienic ustawienia cookies na poziomie swojej aplikacji. Informacje o cookies: Polityka prywatnosci.

Akceptuje cookies z tego serwisu.

EU Cookie Directive Module Information