Korzystaj z nowych możliwości. Informacje z KRK uzyskasz przez Internet.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, z dniem 1 lipca 2014 roku, Ministerstwo Sprawiedliwości rozszerzyło zakres świadczonych e-usług. Oprócz już działających e-usług Ministerstwa Sprawiedliwości, do których należą Elektroniczny Dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych oraz Krajowego Rejestru Sądowego i Monitora Sądowego i Gospodarczego, obecnie została udostępniona możliwość uzyskania e-zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Nowa usługa pozwala uprawnionym osobom i podmiotom na złożenie wniosku lub zapytania oraz uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem sieci Internet. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego[1] obniżone zostały opłaty za wydanie zaświadczeń z dotychczasowych 50 zł za uzyskanie informacji o osobie i 100 zł za uzyskanie informacji o podmiocie zbiorowym do 20 zł (w obydwu rodzajach zapytań) w przypadku wystąpienia z wnioskiem lub zapytaniem za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Internetu). W przypadku złożenia wniosku lub zapytania w sposób tradycyjny (papierowo) opłata wynosi 30 zł. Opłaty te można wnieść jak dotychczas w formie znaków opłaty sądowej, gotówka w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub sądu albo w nowo przewidziany sposób czyli na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości, który jest udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).

W przypadku złożenia zapytanialub wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (e-Platformy MS) opłatę należy wnieść wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantujących zainicjowanie procedury nieodwracalnego jej pobrania oraz identyfikacji wnoszącego tę opłatę i udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący elektroniczne wydanie informacji
z Krajowego Rejestru Karnego. Udostępnienie nowych e-usług odbywać się będzie zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2012 poz. 654 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego[2].

Dostępność e-usług MS jest możliwa za pośrednictwem systemu e-Platforma będącego portalem internetowym umożliwiającym elektroniczny dostęp do wybranych usług Ministerstwa Sprawiedliwości, za pośrednictwem którego (udostępnionego pod adresem ekrk.ms.gov.pl), wszystkie zainteresowane osoby oraz podmioty  mogą składać zapytania i uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego. Składanie zapytań i wniosków o uzyskanie informacji z KRK drogą elektroniczną jest możliwe za pośrednictwem skrzynki dostępowej (konta), jaką podmiot składający wniosek (zapytanie) może utworzyć na internetowej platformie Ministerstwa Sprawiedliwości – e‑Platforma – umożliwiającej dostęp do KRK (ekrk.ms.gov.pl)  oraz do innych rejestrów (ems.ms.gov.pl).

Obecnie trwa ogólnopolska społeczna kampania informacyjna zachęcająca obywateli do szerokiego korzystania z e-usług udostępnianych w projekcie. W ramach kampanii uruchomiony został portal krk.ms.gov.pl, na którym publikowane są informacje dotyczące celu i zakresu projektu, uwarunkowania prawne, jak również zakres i sposoby uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Hasło kampanii promujące nowo uruchomione e-usługi Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach systemu e-Platforma –  brzmi: „Korzystaj z nowych możliwości. Informacje z KRK uzyskasz przez Internet”.

Udostępnienie obywatelom możliwości elektronicznego korzystania z usług Ministerstwa Sprawiedliwości jest możliwe między innymi dzięki zaangażowaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach III etapu projektu „Budowa systemu usług elektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego”, który to projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Internet:
krk.ms.gov.pl
ms.gov.pl[1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. 2014, poz. 861). 

[2] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ( Dz. U. 2014 poz. 841.)

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych. Korzystanie, bez zmian ustawien w uzywanej przez Panstwa przegladarce internetowej oznacza zgode na wykorzystywaniecookies i zapisywanie ich w pamieci urzadzenia.W kazdej chwili mozna zmienic ustawienia cookies na poziomie swojej aplikacji. Informacje o cookies: Polityka prywatnosci.

Akceptuje cookies z tego serwisu.

EU Cookie Directive Module Information